Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Menü

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLERİ

 

Fakülte Koordinatörü

Prof. Dr. Bekir Sami SAZAK

+90 258 296 3021

sazak@pau.edu.tr

 Fakülte Koordinatör YardımcısıDoç. Dr. Fatih ÇETİŞLİ

+90 258 296 3439

 fcetisli@pau.edu.tr

Makine Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Özler KARAKAŞ

+90 258 296 3228

okarakas@pau.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hacer GÜNER GÖREN

+90 258 296 3008

hgoren@pau.edu.tr

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Öğr. Gör. Mehmet Oruç BAYKARA

+90 258 296 3405

obaykara@pau.edu.tr

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Fatih ÇETİŞLİ

+90 258 296 3439

fcetisli@pau.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Öğr. Gör. Gökhan UÇKAN

+90 258 296 3067

guckan@pau.edu.tr

Kimya Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Necip ATAR

+90 258 296 3159

natar@pau.edu.tr

Elektrik-Elektronik Müh.Bölümü

Doç. Dr. Selami BEYHAN

+90 258 296 3034

sbeyhan@pau.edu.tr

Çevre Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Meltem Bilici BAŞKAN

+90 258 296 3332

mbilici@pau.edu.tr

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Nurhan ONAR

+90 258 296 3126

nonar@pau.edu.tr

Gıda Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Haluk ERGEZER

+90 258 296 3339

hergezer@pau.edu.tr

 Jeofizik Mühendisliği Bölümü

  Öğr. Gör. Figen ALTINOĞLU

  +90 258 296 3370

  faltinoglu@pau.edu.tr