Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Menü

Genel Anlaşmalar

Pamukkale Üniversitesi farklı üniversitelerle karşılıklı işbirliğini geliştirmek amacıyla, eğitim ve araştırma alanlarında ilişkiler geliştirmektedir. Bu hedeflere yönelik anlaşmalar geliştirilmektedir. Bu amaçlar kapsamında aşağıdaki işbirliği şekilleri öngörülmektedir:

 

  • Danışma, konferans ve proje planlama amaçlı üst düzey personelin kısa dönemli ziyaretleri,

  • Eğitim, lisansüstü eğitim ve ortak araştırma projelerine katılım amacıyla araştırma ve teknik personelin uzun dönem ziyaretleri,

  • Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin eğitim, pratik eğitim ve uluslararası programlara katılmak için değişimi ve öğrencilerin yurtdışında edindikleri akademik çalışmaların eşdeğerliliğinin sayılması,

  • Üniversitelerin bulunduğu ülkelerde yapılacak ziyaretlerin planlanması ve uygulanması aşamasında karşılıklı destek sağlanması,

  • Ortak araştırma projeleri ve pilot projeler,

  • Pamukkale Üniversitesi’nde karşı üniversitenin dilinde verilecek derslerin başlatılmasında karşı üniversite tarafından destek sağlanması,

  • Ortak seminer, konferans, atölye ve benzeri toplantıların organizasyonu,

  • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların ve diğer materyallerin değişimi,

  • Araştırma ve geliştirme alanlarında işbirliği,

  • Sanat eserlerinin, sergilerinin karşılıklı değişimi.