Menü

 

Gençlik Değişimi nedir?


Gençlik Değişimi, iki ya da daha fazla ülkeden gençlik gruplarını bir araya getiren bir proje olup, gençlerin çeşitli temaları tartışmalarına ve anlatmalarına fırsat sağladığı gibi birbirlerinin ülkeleri ve kültürleri hakkında bilgi edinmelerini sağlar. Bir Gençlik Değişimi farklı ülkelerden iki ya da daha fazla grubun ulus ötesi ortaklığına dayanır.

 

Gençlik Değişimlerinin hedefi nedir?


Gençlik Değişimleri bir ya da daha fazla gençlik grubunun, birlikte ortak program etkinliklerine katılmak üzere diğer bir ülkedeki gençlik grubu tarafından misafir edilmesine izin verir. Bu projeler, gençlerin aktif katılımını gerektirir ve onların farklı sosyal ve kültürel gerçekleri keşfetmeleri ve farkındalıklarını sağlamaları, birbirlerinden karşılıklı olarak öğrenmeleri ve Avrupa vatandaşı olma duygularını kuvvetlendirmeleri için tasarlanmıştır.

 

Kimler bir Gençlik Değişim projesi yapabilir?


 • Kar amacı gütmeyen / resmi olmayan bir kuruluş,

 • Bir yerel, bölgesel kamu kuruluşu,

 • Resmi olmayan bir gençlik grubu,

 

Ortakların rolü nedir?


 • Proje için bir araya gelen ortaklardan bir tanesi koordinatör görevini üstlenir ve kendi ülkesindeki Ulusal Ajansa projenin tamamını kapsar şekilde ve diğer ortakları adına tek bir proje başvurusu yapar.

 • Koordinatör görevini üstlenen ve Gençlik Değişimine kendi ülkesinde ev sahipliği yapan gruba Ev Sahibi Kuruluş denir.

 • Diğer bir ülkeye bir katılımcı grubu gönderen gruba ise Gönderen Kuruluş denir.

 

Gençlik Değişimi hangi ülkelerden, kaç ortakla gerçekleşir?


Gençlik Değişimi; projeye katılan ortakların sayısı ve hangi ülkeden olduklarına göre 3 farklı şekilde adlandırılır:

 • İki taraflı Gençlik Değişimi: farklı Program Ülkelerinden iki yararlanıcı grup, bunlardan en az bir tanesi AB üyesi ülkeden olmalıdır.

 • Üç taraflı Gençlik Değişimi: farklı Program Ülkelerinden üç yararlanıcı grup, bunlardan en az bir tanesi AB üyesi ülkeden olmalıdır.

 • Çok taraflı Gençlik Değişimi: farklı Program Ülkelerinden en az dört yararlanıcı grup, bunlardan en az bir tanesi AB üyesi ülkeden olmalıdır.

 

Kimler katılımcı olabilir?


Bir Gençlik Değişim projesinde yer alan ortakların oluşturacağı gruplarda yer alacak katılımcılar bir program ülkesinde yasal olarak ikamet eden 13 ile 25 yaş arasındaki gençler olmalıdır. (Katılımcı sayısının % 20’sine kadar bir sayıda katılımcı 25 ile 30 yaş arasında olabilir.) Projeye katılacak her grubun başında en az tane grup lideri bulunmalıdır.

 

Katılımcıların sayısı ne kadar olabilir?


Projede en az 16, en fazla 60 katılımcı yer almalıdır. Grup lideri hariç olmak üzere Gençlik Değişimi türlerine göre her bir grupta yer alacak katılımcı sayıları ise şöyledir:

 • İki taraflı Gençlik Değişimi: en az 8 katılımcı

 • Üç taraflı Gençlik Değişimi: en az 6 katılımcı

 • Çok taraflı Gençlik Değişimi: en az 4 katılımcı

 

Başvurular nereye yapılmalıdır?


Başvurular Ulusal Ajans’a online olarak yapılmalıdır.

Proje başvuru tarihleri ne zamandır?

 

Projenin başlama tarihi

Başvuru için son tarih

1 Mayıs ile 30 Eylül arası

1 Şubat

1 Temmuz ile 30 Kasım arası

1 Nisan

1 Eylül ile 31 Ocak arası

1 Haziran

1 Aralık ile 30 Nisan arası

1 Eylül

1 Şubat ile 31 Temmuz arası

1 Kasım

 

Örneğin: 14-21 Haziran tarihleri arasında bir projeyi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Buna göre başvurunuzu 1 Şubat’tan önce yapmanız gerekir. Proje başvurunuzun sonucu 1 Mayıs tarihinden önce kesinleşir ve sizin belirlemiş olduğunuz proje başlangıç tarihinden itibaren projeye ilişkin harcama yapabilirsiniz.

 

Proje süresi ne kadardır?


Proje süresi en fazla 15 ay olmalıdır. Bu süre:

       * Proje başvurusu kesinleştikten sonraki bir tarihte başlar.

       * Proje faaliyetleri için yapılacak hazırlıkları

       * Proje faaliyetlerinin gerçekleşeceği süreyi

       * Bu faaliyetler tamamlandıktan sonra yapılacak raporlama ve bütçeleme sürelerini içerir.

 

Faaliyet süresi ne kadardır?


Seyahat günleri dışında 6-21 gündür. (Konaklanılan süre en az 6 gece olmalıdır.)

 

Ön Hazırlık Ziyareti Nedir ve Ne Zaman Yapılır?


Proje ortakları faaliyet tarihleri öncesinde bir araya gelerek faaliyet planını kesinleştirmek ve aralarında işbölümü yapmak için toplantı düzenleyebilirler. Bu toplantı ev sahibi grubun bulunduğu ülkede gerçekleşir. Seyahat günleri hariç en fazla iki gün sürer. Toplantıya ev sahibi grubun tamamı ve her gruptan bir lider katılır. Eğer istenirse projeye katılacak birer genç de grup liderlerinin yanında toplantıda yer alabilir.

 

Projede hangi masraflar ve bunların yüzde kaçı AB hibesinden karşılanır?


       > Seyahat masraflarının % 70’i

       > Hazırlık masrafları için: 480 Euro x grup sayısı

       > Faaliyet masrafları için: 340 Euro + [190 Euro x ortak sayısı (1500 Euro üst limitini geçmemek kaydıyla)] + (18 Euro x katılımcı sayısı x faaliyetleri kapsayan gece sayısı)

       > İstisnai masrafların % 100’ü

       > Varsa, ön hazırlık ziyareti için:

                   - Seyahat masraflarının %100’ü

                   - 46 Euro x katılımcı sayısı x gece sayısı

Buradaki hibe kalemlerinde yer alan Euro miktarları Türkiyede yapılacak proje başvuruları için geçerlidir.