Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Menü

Diş Hekimliği FakültesiFakülte Koordinatörü

Doç. Dr. 

+90 258 296 

macelikel@pau.edu.tr

Kimya Bölümü

Doç. Dr. 

+90 258 296 

hardag@pau.edu.tr

Fizik Bölümü

Yard. Doç. Dr. 

+90 258 296 

fsmozturk@pau.edu.tr

Matematik Bölümü

Doç. Dr. 

+90 258 296 

masci@pau.edu.tr