Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Menü

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Hacer Simay KARAALP ORHAN

+90 258 296 27 50

skaraalp@pau.edu.tr

İşletme Bölümü

Yard. Doç. Dr. Esra Aytaç Adalı

+90 258 296 26 98

eaytac@pau.edu.tr

İktisat Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Duygu YOLCU KARADAM

+90 258 296 28 18

dyolcu@pau.edu.tr


Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yard. Doç. Dr. Özhan HANCILAR

+90 258 296 27 24

ohancilar@pau.edu.tr

Maliye Bölümü

Yard. Doç. Dr. Özay ÖZPENÇE

+90 258 296 29 47

oozpence@pau.edu.tr

Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. H. Simay KARAALP

+90 258 296 27 50

skaraalp@pau.edu.tr

Ekonometri Bölümü

Yard. Doç. Dr. Ferda Esin GÜLEL

+90 258 296 27 69

fegulel@pau.edu.tr

İngilizce İşletme Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KOÇAK

+90 258 296 3859

hkocak@pau.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Dilek DURUSU ÇİFTÇİ

+90 258 296 2847

dciftci@pau.edu.tr