Menü

Güncellenme Tarihi: 13 Mart 2020

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ KA107 Ders Verme Başvuru Sonuçları

 20 Ocak 2020 tarihinde duyurusu yapılan ve 9 Mart 2020 son başvuru tarihi olan 2019-2020 bahar dönemi Erasmus+ KA107 Ders Verme Hareketliliği için 8 kişi başvuru yapmıştır. Yapılan bu başvurular 2019 Erasmus+ KA107 uygulama el kitabı kriterleri kapsamında Pamukkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler komisyonu tarafından 11 Mart 2020 tarihinde değerlendirilmiş olup sonuç listesi ekte sunulmuştur.

 Erasmus Uygulama El Kitabı Kriterleri:

•  Erasmus+ Personel Ders Verme faaliyetinden yararlanacaklar için Seçim Kriterleri formu esas alınmıştır.

•  Puanların eşit olması durumunda puanlama tablosunda ki 1,2,3. maddelere göre tekrar değerlendirme yapılmıştır. Eşitliğin yine bozulmaması durumunda YDS, TOEFL, IELTS vb.gibi belgeler ile Yabancı Dil Seviyesini belgeleyen ve puan üstünlüğünü sağlayan personele öncelik verilmiştir.(Yurtdışında Doktora öğrenimini tamamlamış personel ve Yabancı dil okutmanlarının puan durumları Komisyonca belirlenir.)

  Gitmeye hak kazanan personelin 17 Mart 2020 Salı günü saat 14:00’da yapılacak bilgilendirme toplantısına katılması zorunludur.

  Hareketliliğin 16 Mart –10 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

Ekli Belgeler