İLAHİYAT FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLERİ

Fakülte Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Muharem CUFTA

+90 258 296 4439

mcufta@pau.edu.tr

Felsefe ve Din Bilimleri 

Yard. Doç. Dr. Kemal GÖZ

+90 258 296 4421

kemalgoz@pau.edu.tr

İslam Tarihi ve Sanatları

Yard. Doç. Dr. Mithat ESER

+90 258 296 4423

meser@pau.edu.tr

Temel İslam Bilimleri 

Yard. Doç. Dr. İsmail YALÇIN

+90 258 296 4401

iyalcin@pau.edu.tr