Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni

İleti Adresi

turktefekkurdunyasi@pau.edu.tr

 

Yrd.Doç.Dr. Serkan GÜZEL

ileti: sguzel@pau.edu.tr

Tel: 0 (258) 296 35 11


Yrd.Doç.Dr. Özgür Kasım AYDEMİR

okaydemir@pau.edu.tr

Tel: 0 (258) 296 36 65


Doç.Dr. Tahir KODAL

tkodal@pau.edu.tr

Tel: 0 (258) 296 10 03

Announcements View All