Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Güncellenme Tarihi: 10 Nisan 2020

Kayıt Dondurma İşlemleri Hakkında

Yükseköğretim Kurulu, Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının; Önlisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları Yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmelerine ve bu sürenin azami öğretim süresinden sayılmaması kararı gereğince;

Bu hakkını kullanmak isteyen Eczane Hizmetleri Bölümüne kayıtlı öğrencilerimiz, talep etmeleri halinde 2019-2020 bahar dönemi kayıtlarını dondurabilmektedirler.