Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu

Menü

 

Proje Öneri Tipleri

 

Tıp Fakültesi Dekanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirme Alt Komisyonu Başkanlığı’nın Bilimsel İnceleme yaptığı Projeler;

 

 

 

1-Tıpta Uzmanlık (TUS) Tez Projeleri: Araştırma Görevlilerinin uzmanlıklarını alabilmeleri için hazırlayacakları Tez’lerine maddi kaynak sağlamaktır.

 

 

 

2-Başlangıç Seviyesi Projeleri: Bu projenin amacı daha önce hiç proje yapmamış araştırmacılara tecrübe kazandıracak, özgeçmişlerinde kullanabilecekleri proje yeterliliği sağlayacak projeleri desteklemektir. Bir kişi en fazla bir kez yararlanabilir. Doktorasını tamamladıktan itibaren beş yıl geçmiş ve daha önceki yönergeye göre TÜBİTAK, DPT vd. gibi kurumlardan veya Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden yürütücü olarak proje almış araştırmacılar bu proje için başvuramazlar

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör