Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Tarihçesi

 

     Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Tıbbi Genetik ile ilgili hizmet, araştırma ve eğitim faaliyetleri 1996 yılında Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı bünyesinde Genetik Hastalıklar polikliniği ve 1997 yılında sitogenetik laboratuvarı kurularak başlamıştır. Fakültemizde 2008 yılında Dahili Tıp Bilimleri Bölümü altında Tıbbi Genetik Anabilim Dalı yapılandırılması tamamlanmıştır. Tıbbi Genetik Anabilim Dalı bünyemizde Genetik Hastalıklar Tanı Merkezimiz kurulmuş ve merkezimize bağlı olarak prenatal ve postnatal sitogenetik analizler, moleküler sitogenetik analizler ve moleküler genetik analizlerin yapıldığı donanımlı laboratuarlarımız bulunmaktadır.

     Anabilim Dalımız, Tıp Fakültesi lisans eğitiminin dönem I, II, III, IV ve V’te Probleme Dayalı Öğrenim sitemine uygun olarak öğrenme oturumları, sunumlar, laboratuvar ve poliklinik uygulamaları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Bölümü öğrencilerine Tıbbi Genetik dersleri ve 2004 yılından itibaren de Tıbbi Genetik Uzmanlık Eğitimi verilmeye başlanmıştır.

     Anabilim dalımızda TUBİTAK-SBAG projeleri, TUBİTAK Hızlı Destek projeleri, Türk Hematoloji Derneği Projeleri, PAÜ BAP Projeleri olmak üzere birçok multidisipliner araştırma projeleri yürütülmektedir.

 

Anabilim Dalı Başkanları
 

Prof. Dr. Füsun DÜZCAN 1996-1999
Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI 1999-2006
Prof. Dr. Gülseren BAĞCI 2006-2007
Prof. Dr. Füsun DÜZCAN 2007-2008
Prof. Dr. Gülseren BAĞCI 2008-2009
Prof. Dr. C. Nur SEMERCİ 2009-2011
Prof. Dr. Gülseren BAĞCI 2011-


Anabilim Dalının Akademik Personeli

Prof. Dr. Gülseren BAĞCI (AD. Bşk.) [ 296 6000 - 4805 ]
Prof. Dr. C. Nur SEMERCİ 296 6000 - 4806 ]
Prof. Dr. Vildan CANER 296 6000 - 4807 ]
 
Yrd. Doç. Dr. G. Ozan ÇETİN 296 6000 - 4808 ]
Doç. Dr. Emre TEPELİ 296 6000 - 4809]


Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Öğrencileri

 

 

Adı Soyadı

Yıl

Danışman

Tezi

1

Dr. Kadri Murat ERDOĞAN

2009

F. Düzcan

Tip II Diabetes Mellitus Hastalarında PPARG Geninin MLPA Yöntemi ile Genetik Analizi 

2

Dr. Tarkan KALKAN

2011

N.L. Şatıroğlu Tufan

İdiyopatik Boy Kısalığı Olgularında Natriüretik Peptid C ve Natriüretik Reseptör C Genlerine ait Genetik Varyantların ve Plazma CNP Hormon Düzeyinin Araştırılması

3

Dr. Metin ESER

2012

C. N. Semerci

Esansiyel Hipertansiyonlu Olgularda Chromogranin A Geni Polimorfizmlerinin Araştırılması

4

Dr. Volkan OKUR

2013

G.O. Çetin

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu ile CFH, HIF1A, SKIV2L ve MYRIP Genlerinin Polimorfizmleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 

5

Dr. Akif AYAZ

2013

E. Tepeli

Kronik Lenfositik Lösemilerde Görülen Prognostik Kromozomal Anomalilerin Tanımlamasında Rutin Tetkiklerle Beraber MLPA Yöntemlerinin Kullanılması 

6

Dr. Selcan ZEYBEK

Devam Ediyor

E. Tepeli

Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olan Vakalarda Pentraksin3 Ekspresyon Profilinin Belirlenmesi

7

Dr. Gizem AKINCI GÖNEN

Devam Ediyor

G. Bağcı

Toll-Benzeri Reseptör 2 ve 4 (TLR2 ve TLR4) Genlerinin Ekspresyon Düzeyleri ve Polimorfizmleri: Diyabetik Ayak Yarasındaki Önlemlerinin Araştırılması

8
Dr. Yasemin Anıl AYÜBOĞLU TANRIVERDİ

Devam Ediyor

C. N. Semerci

İdiyopatik Prematür Overyan Yetmezlikli Olgularda Frax Premutasyon Taşıyıcılığının Araştırılması 

9

Dr. Bilge SARIKEPE

Devam Ediyor

G.O. Çetin

Ders Aşamasında

10

Dr. Özlem BOZ

Devam Ediyor

E. Tepeli

Ders Aşamasında

11

Dr. Emine İpek CEYLAN

Devam Ediyor

-

Ders Aşamasında