Öğrenci İşleri Birimi

 

Şadiye TEKDEMİR

296 1762-1662

Nurgül KARADAY

296 1665

Murat ÖZEN (ÖDK)

296 1637

 Yasemin ZEYBEKOĞLU 

296 1633

Gülten YILMAZ

296 1664

Abdi ÖZTÜRK(ÖDK)

296 1630

Ümran ÇEVİK 296 1667

Cemile TURAN (Mesleksel Bec. Lab.)

296 1744

Hüseyin OĞUZ (Öğrenci Uyg.Lab.)

296 1743

 

296 16

Hüsniye ERDOĞAN YAŞAR 296 1662
Abdullah HAVSUT                                           Uğur YALÇINKAYA

296 1669  

296 1757