Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

AKADEMİK KADRO


  • Prof. Dr. Ali Vefa ÖZCAN  (AD. Bşk.)  [296 6000 - 57 70]
  • Prof. Dr. Ahmet BALTALARLI  [296 6000 - 57 61]  
  • Prof. Dr. Gökhan ÖNEM  [296 6000 - 57 58]
  • Prof. Dr. İbrahim GÖKŞİN  [296 6000 - 57 59]
  • Prof. Dr. Bilgin EMRECAN  [296 6000 - 57 60]
  • Yard. Doç.Dr. Mustafa Çağdaş ÇAYIR [296 6000 - 5684]