İç Hastalıkları A.D.

AKADEMİK KADRO

 

Prof. Dr. A.Nadir YÖNETÇİ (AD.Bşk.)(Gastroentoloji B.D.)

[296 6000 - 57 69]

nyonetcipau

 
   

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ(Gastroentoloji B.D.)

[296 6000 - 57 51]

mustafayilmazpau

   

Prof.Dr. M.Semin FENKCİ (Endok. ve Metab. B.D.)

sfenkcipau

   

Prof.Dr. Nil GÜLER

ngulerpau

 

 Prof. Dr. Arzu YAREN(Tıbbi Onkoloji B.D.)

[296 6000 - 58 99]

ayarenpau

   

Prof. Dr. Veli ÇOBANKARA(Romotoloji B.D.)

[296 6000 - 57 54]

vcobankarapau

   

Prof. Dr. Belda DURSUN(Nefroloji B.D.)

[296 6000 - 56 88]

bdursunpau

   

Doç. Dr. Mevlüt ÇERİ (Nefroloji B.D) 

[296 6000 - 56 71]

mceripau

 

 Prof. Dr. Güzin FİDAN YAYLALI(Endok. ve Metab. B.D.)

[296 6000 - 57 53]

gyaylalipau

   

Prof. Dr. Gamze GÖKÖZ DOĞU(Tıbbi Onkoloji B.D.)

[296 6000 - 58 98]

ggokozpau

   

Dr. Öğr. Ü. Serkan DEĞİRMENCİOĞLU(Tıbbi Onkoloji B.D.)

[296 6000 - 51 39]

sdegirmencioglupau

 

 Dr. Öğr. Ü. Sibel HACIOĞLU(Hemotoloji B.D.)

[296 6000 - 51 37]

shacioglupau

   

Dr. Öğr. Ü. Mustafa ÇELİK(Gastroentoloji B.D.)


mustafacelikpau

   

Dr. Öğr. Ü. Şenay TOPSAKAL(Endok. ve Metab. B.D.)

[296 6000 - 57 63]

stopsakalpau

   

Dr. Öğr. Ü. Uğur KARASU

296 5762

ukarasupau

   

Dr. Öğr. Ü. İsmail Hakkı AKBUDAK 

[296 1857]

iakbudakpau

   

Dr. Öğr. Ü. Gülsüm AKGÜN ÇAĞLAYAN

gcagliyanpau

 

 Dr. Öğr. Ü. Başak ÜNVER KOLUMAN

bkolumanpau

   

Dr. Öğr. Üyesi ATİKE GÖKÇEN DEMİRAY

agakaslanpau

Dr. Öğr. Üyesi Burcu YAPAR TAŞKÖYLÜ (Tıbbi Onkoloji)

btaskoylu