Göz Hastalıkları A.D.

AKADEMİK KADRO

 

Prof. Dr. Avni Murat AVUNDUK (AD. Bşk.)

[296 6000 - 57 82]

amavundukpau

 
   

Prof. Dr. Cem YILDIRIM

[296 6000 - 57 80]

cyildirimpau

   

Prof. Dr. Volkan YAYLALI 

[296 6000 - 57 81]

vyaylalipau

   

Doç. Ebru Nevin ÇETİN

[296 6000 - 57 83]

ecetinpau

   

Doç.Dr. Gökhan PEKEL

[296 6000 - 57 85]

gpekelpau

   

Dr. Öğr. Ü. Emine  ŞEKER ÜN

eunpau

   

Dr. Öğr. Ü. Uğur YILMAZ

uguryilmazpau

   

Dr. Öğr. Ü.Hüseyin KAYA

296 4810

huseyinkayapau

 

 Dr. Öğr. Ü. İbrahim TOPRAK

itoprakpau

   

Arş. Gör.ÇİĞDEM MARTİN

cmartinpau

   

Arş. Gör.ÖNDER DEMİRTAŞ

onderdpau

   

Arş. Gör.EMRE ARSLAN

emrearslanpau

   

Arş. Gör.OSMAN PARÇA

oparcapau

   

Arş. Gör.SELEN AKBULUT

selenapau

   

Arş. Gör.BURAK AKBAY

burakapau

   

Arş. Gör.CELAL EMRE GÜNEŞ

cgunespau