Göz Hastalıkları A.D.

AKADEMİK KADRO

 

Prof. Dr. Avni Murat AVUNDUK (AD. Bşk.)

[296 6000 - 57 82]

amavundukpau

 
 

 

   

Prof. Dr. Volkan YAYLALI 

[296 6000 - 57 81]

vyaylalipau

   

Doç. Ebru Nevin ÇETİN

[296 6000 - 57 83]

ecetinpau

   

Doç.Dr. Gökhan PEKEL

[296 6000 - 57 85]

gpekelpau

   

Dr. Öğr. Ü. Emine  ŞEKER ÜN

eunpau

   

Dr. Öğr. Ü. Uğur YILMAZ

uguryilmazpau

   

Dr. Öğr. Ü.Hüseyin KAYA

296 4810

huseyinkayapau

 

 Dr. Öğr. Ü. İbrahim TOPRAK

itoprakpau