Dekanımızın Mesajı

 

Saygıdeğer öğrenciler, akademik ve idari personelimiz,
 
1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan fakültemiz, 2000 yılından bu yana Denizli’de eğitim-öğretimine devam etmektedir. 200’e yaklaşan öğretim elemanı ve 300’e yakın araştırma görevlisi ile mükemmeliyetçi anlayış içinde hizmet vermektedir.

Fakültemiz zaman içinde gelişerek büyümeye devam etmiştir. Bu süreçte emeği geçen tüm Pamukkale Üniversitesi Tıp Ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.

Fakültemiz evrensel değerler ışığında, bilim ve teknolojinin olanaklarından yararlanarak, benimsediği aktif eğitim sistemi ile ülkenin geleceği için donanımlı, yetkin ve sürekli gelişmeye açık hekimler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Atatürk ilkelerini özümsemiş, çağdaş değerleri benimseyen hekimlerimiz ülkenin sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek, öğrenmeyi öğrenen, bilime katkı yapabilen, çözüm üreten, topluma örnek bireyler olmalıdır.

Üyesi olmaktan onur duyduğum fakültemizde bir öğretim üyesi başına iki öğrenci düşmektedir. Güçlü akademik kadromuzun desteği ile ulusal ve uluslararası ortamlarda fark edilen, vereceği eğitim-öğretim ile ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak, evrensel ölçütlere uygun bilimsel ürünler verebilecek bir fakülte olmak hedefimizdir.

Sevgili Öğrenciler; başarıyla geçirdiğiniz zor bir eğitim süreci sonunda her yönden fedakarlık gerektiren ancak meslek onurunu en fazla hissedeceğiniz hekimlik mesleğini öğrenmek için buradasınız. Bu süre içinde tıp eğitimi yanında sosyal, kültürel ve spor alanlarında faaliyetlerde bulunup hayata hazırlanacaksınız. Altı yılın sonunda mesleğini dünyanın her yerinde başarıyla yerine getirebilecek, ülke ve insan sevgisi ile dolu hekimler olarak mezun olacağınıza inanıyorum.

Sizlerin takdiri ve desteği ile fakültemiz başarısını sürdürmeye devam edecektir..