Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

AKADEMİK KADRO


 • Prof.Dr. Dolunay GÜRSES (AD. Bşk) (Kardiyoloji Bilim Dalı) -[296 6000- 5403]
 •  Prof.Dr. Selçuk Yüksel (Nefroloji-Romatoloji Bilim Dalı) - [296 6000- 5410]
 • Prof. Dr. Hacer ERGİN(Neonatoloji B.D.) - [296 6000 - 54 07]
 • Doç.Dr. Yılmaz AY (Çocuk Hematoloji) - [296 6000- 4875]
 • Doç. Dr. Özmert M.A.ÖZDEMİR(Neonatoloji B.D.) - [296 6000 - 54 14]
 • Doç. Dr. Yılmaz AY (Hematoloji B.D) - [296 6000]
 • Yrd. Doç. Dr. Bayram ÖZHAN(Endokrinoloji B.D.) - [296 6000 - 54 29 ]
 • Yrd. Doç. Dr. Halil KOCAMAZ(Gastroenteroloji B.D.) - [296 6000 - 52 19]
 • Yrd. Doç. Dr. Ebru ARIK YILMAZ(Çocuk Allerjisi B.D) - [296 6000]
 • Doç.Dr. Selda Ayça ALTINCIK (Çocuk Endokrinoloji B.D)
 • Yrd.Doç.Dr. Meltem POLAT (Çocuk Enfeksiyon)
 • Yrd. Doç.Dr. Münevver YILMAZ
 • Yrd.Doç.Dr. İlknur GİRİŞGEN