Çocuk Cerrahisi A.D.

AKADEMİK KADRO

 

Prof. Dr.ÖZKAN HEREK

[296 6000 - 13 02 ]

oherekpau

 
   

Dr. Öğr. Üyesi OSMAN UZUNLU

ouzunlupau

   

Arş. Gör. MEHMET ŞENTÜRK

mehmetsenturkpau

   

Arş. Gör. AYŞEGÜL AKBULUT

296 6385

ataskoparanpau

   

Arş. Gör. GONCA HAMİD

ghamidpau