Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biyoistatistik Anabilim Dalı

 

Anabilim Dalı Tarihçesi
 

Anabilim Dalımız, 1994 yılında Temel Tıp Bilimleri Bölümü altında Biyoistatistik Anabilim Dalı olarak kurulmuştur. Anabilim dalımızda; gerek Fakültemiz gerekse de sağlıkla ilgili diğer Fakülte/Yüksekokullara bilimsel araştırma planlanmasından biyoistatistiksel analize kadar olan süreci içeren danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Eğitim faaliyetleri olarak ise; başta Fakültemiz olmakla birlikte sağlıkla ilgili diğer Fakülte/Yüksekokullardaki mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası Biyoistatistik dersleri yürütülmektedir. Bunlara ek olarak; Fakültemizdeki araştırma görevlisi hekimlere de Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik Kursları da verilmektedir. 

 

Anabilim Dalı Başkanları


Prof. Dr. Mevlüt TÜRE    1994 – 1998
Prof. Dr. Beyza AKDAĞ 1998 – 1999
Prof. Dr. Beyza AKDAĞ 2004 –


Anabilim Dalının Akademik Personeli
 

Prof.Dr. Beyza AKDAĞ     (AD. Bşk.)

[296 17 06 ]

beyzasahinpau

Öğr. Gör. HANDE ŞENOL

[296 17 05 ]

hsenolpau

 

 

Yüksek Lisans Öğrencileri


1

Beyza AKDAĞ

1998

M. TÜRE

Kontenjans tablolarında Log-lineer analiz ile homojenite analizinin karşılaştırılması


2

Hande ŞENOL

2013

B.AKDAĞ

Koroner arter hastalığının risk faktörlerinin irdelenmesinde alternatif bir yaklaşım: Genetik Algoritmalar