Aile Hekimliği A.D.

AKADEMİK KADRO

 

 

Prof. Dr. Tamer EDİRNE (AD. Bşk.)

[296 16 93] 

tedirne@pau.edu.tr

 

Doç. Dr. AYSUN ÖZŞAHİN

296 1690

ozsahinpau

   

Öğr. Gör.FUNDA ÇETİNKAYA

fcetinkayapau

   

Arş. Gör.DURMUŞ AVŞAR

davsarpau

   

Arş. Gör.HARUN YILDIZ

hyildizpau

   

Arş. Gör.FEYZA HATEM

fhatempau

   

Arş. Gör.MELTEM ÖPER

moperpau

   

Arş. Gör.RUKİYE DEMİRDAL

raltinok@pau.edu.tr
 

Arş. Gör.UMUT ÇAĞRI SOLMAZ

usolmazpau

 

Arş. Gör.ZEYNEP TAŞ

ztaspau

 

Arş. Gör.MAİDE AKAY

makaypau

 

Arş. Gör.MUSTAFA ONUR BEŞTAŞ

mbestaspau

 

Arş. Gör.MÜGE ÇETİNER

mugecpau

   

Arş. Gör.RENGİGÜL ŞÜKRAN ARAT

rsayinpau

   

Arş. Gör.MEDİNE ÇETİN ERDEN

medinecpau

   

Arş. Gör.MERVE TOSUN

mervetpau

   

Arş. Gör.RECEP KILIÇ

rkilicpau

   

Arş. Gör.ÇİĞDEM AKAYDIN

cakaydinpau

   

Arş. Gör.DAMLA BOZKURT

dbozkurtpau

   

Arş. Gör.DENİZ GÜL ZORLU

dzorlupau

   

Arş. Gör.GÖZDE KUŞCU

gkuscupau

   

Arş. Gör.İLHAN GÜNDÜZ

igunduzpau