Formlar

Akademik ve İdari Personel İzin Talep Formu

Öğretim Görevlisi Değerlendirme Formu

Araştırma Görevlisi Değerlendirme Formu

Uzman Değerlendirme Formu

Okutman Değerlendirme Formu

Aile Yardım Bildirimi Formu

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Değerlendirme Formları

Araştırma Görevlisi Atanma Başvuru Formu

Bilimsel Toplantı Talep Formu

Bilgisayar Arıza Bildirimi ve Hizmet Talep Formu

E-Mail Adresi İstek Formu

Kongre Katılım Projesi Destekleme Taahhütnamesi

Faliyet Formu

Yardımcı Doçentlik için ilk Başvuru Formu

Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi