FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

 

Prof.Dr.Osman ÇİFTÇİ  Dekan  (Başkan)
Prof.Dr.Hakan AKÇA (Üye)     
Prof.Dr.Bahar BALTALARLI (Üye)
Prof.Dr. Ahmet Baki YAĞCI (Üye)
Doç.Dr.Ömer Tolga GÜLER  (Üye)
Doç.Dr.Nida KAÇAR (Üye)
Dr.Öğr. Ü.Erhan UĞURLU (Üye)
Naife ADAK (Raportör)