FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

 

Prof.Dr.Osman ÇİFTÇİ  Dekan  (Başkan)
Prof.Dr.Hakan AKÇA (Üye)     
Prof.Dr.Bahar BALTALARLI (Üye)  
Prof.Dr. Ahmet Baki YAĞCI (Üye)
Doç.Dr.Ömer Tolga GÜLER  (Üye)
Dr.Öğr. Ü.Erhan UĞURLU (Üye)
Naife ADAK (Raportör)