Tıbbi Etik Kurulu

Menü

Sıkça Sorulan Sorular

 

Etik kurula başvuru belgelerini nereden temin edeceğim?

“Girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurulu”nun web sayfasında bu belgelerin tamamı word dokümanı olarak mevcuttur. (http://pau.edu.tr/tibbietikkurulu/)

 

Başvuru belgelerini internet üzerinden mi göndereceğim?

Hayır, başvurularda ıslak imzanız bulunması gerektiği için internet üzerinden online başvuru mümkün olamamaktadır.

 

Başvuruyu tam olarak nasıl yapacağım?

Öncelikle “Girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurulu”nun web sayfasında (http://pau.edu.tr/tibbietikkurulu/) bulunan başvuru belgelerini word dokümanı olarak kendi bilgisayarınıza indirmeniz gerekmektedir. Daha sonra bu belgelerden sizin araştırmanız için gerekli olanların tamamını bilgisayarınızda doldurup, bir nüsha yazıcı çıktısı almanız ve bu çıktılardaki imzalanması gereken tüm alanlar ilgili kişiler tarafından imzalandıktan sonra Etik Kurul Sekretaryasına bir nüsha halinde teslim etmeniz gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Başvuru esnasında ayrıca bu belgeleri CD içerisinde de teslim etmeniz gerekecektir.

 

Benden başvuru belgelerini ve eklerini etik kurul üye sayısı kadar çoğaltmam istenecek mi?

Hayır, başvuru belgeleri önceki yanıtta aktarıldığı şekliyle doldurulduktan sonra imzalanıp bir nüsha olarak ve CD ekinde teslimi yeterli olacaktır.

 

Araştırmamla ilgili tüm referansları tam makale halinde eklemem gerekecek mi?

Hayır, araştırmanızla en fazla ilgili olduğunu düşündüğünüz beş adet makalenin sadece künyelerini başvuru formuna yazmanız yeterli olacaktır.

NOT: Makalenin künyesi yazılırken Pamukkale Tıp Dergisi yazım kurallarına uyulması gerekmektedir, bu kurallara: http://ptd.pau.edu.tr/index.php/ptd/article/viewFile/318/281

adresinden ulaşılabilir.

 

Tüm başvurular için web sayfasındaki formların tamamının doldurulmasına gerek var mıdır?

Başvuru dilekçesi, Başvuru formu, Özgeçmiş formları, Araştırıcı onam formu, Gönüllü koruma taahhütnamesi ve Helsinki Bildirgesi tüm araştırmalarda doldurulmalıdır. Diğerleri araştırmanızın niteliği ile ilişkilidir. Örneğin sağlıklı gönüllülerde yapılacak bir anket çalışması için Gönüllü Olur Formu (Hasta) ve Gönüllü Olur Formu (Kontrol) belgelerinin doldurulmasına gerek olmayacaktır.

Ayrıca Değişiklik başvuru formu sadece daha önce onay verilmiş çalışmalarda meydana gelen değişiklikleri bildirmek için kullanılmaktadır.

 

Değişiklik başvuru formunu her başvuruda doldurmak zorunda mıyız?

Hayır, değişiklik başvuru formu sadece daha önce onay verilmiş çalışmalarda meydana gelen değişiklikleri kurula bildirmek için kullanılmaktadır.

 

Başvuru Kontrol Formu adlı belgeyi ben mi dolduracağım?

Başvuru kontrol formu adını verdiğimiz tek sayfalık tablo şeklindeki form sizin araştırma başvurunuzdaki belge eksikliklerini baştan tespit ederek olası mağduriyetinizi engelleme amacını taşıyan bir kontrol listesidir. Bu formun üst kısmındaki araştırma adı ve sorumlu araştırıcı bölümlerini doldurup çıktı aldıktan sonra o haliyle belgelerinize eklemeniz gerekmektedir. Formun diğer kısımları belgelerinizi teslim ederken kurul görevlisi ile birlikte doldurulacaktır.

 

Etik kurul hangi sıklıkla toplanmaktadır?

Ayda en az bir kez toplantı yapılmakta, ancak başvuru sayısının fazlalığı halinde ilave ara toplantılar yapılabilmektedir?

 

Toplantı tarihleri önceden belli midir?

Evet, “Girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurulu”nun web sayfasında bir sonraki toplantının tarihi ilan edilmektedir.

 

Toplantı tarihi ile aynı güne kadar araştırma başvurusunda bulunabilir miyim?

Hayır, başvurular kurul üyelerine toplantıdan beş gün önce gönderildiği için, planlanmış toplantı tarihinden beş gün öncesine kadar teslim edilmiş başvurular o toplantının gündemine alınmakta, diğerleri bir sonraki toplantıya kalmaktadır.

 

Tıp Fakültesinde araştırma görevlisiyim. Uzmanlık tezim retrospektif verilerin değerlendirmesinden oluşuyor, yine de etik kurul başvurusu yapmalı mıyım?

Evet, etik kurula başvurmanız gerekmektedir.

 

Tıp Fakültesinde araştırma görevlisiyim. Uzmanlık tezim için başvuruda bulunacağım, sorumlu araştırmacı olarak ben yer alabilir miyim?

Hayır, yönerge ve yönetmelik gereği sorumlu araştırıcı araştırma konusu ile ilgili branşta uzmanlık veya doktora eğitimini tamamlamış kişi olabileceğinden, bu görevin tez danışmanı öğretim üyesi tarafından üstlenilmesi gerekmektedir.

 

Tıp Fakültesi’nde görevli değilim, ancak insan ile ilgili bir araştırma planlıyorum, bu kurula başvurabilir miyim?

Pamukkale Üniversitesi girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kuruluna kapsam ve görev alanı ile ilgili olmak kaydıyla Pamukkale Üniversitesi’nin tüm birimlerinden ve yapısında etik kurul bulunmayan diğer kurumlardan başvuru mümkündür, bu konuda kısıtlama bulunmamaktadır.

 

Etik kurul onayı almadan tamamladığım ve yayınlanmak üzere dergiye gönderdiğim bir araştırma için derginin yayın kurulu tarafından Etik Kurul Onay Belgesi istenmektedir. Şu anda bu onayı alabilir miyim?

Hayır, etik kurul onayı çalışmanın yapılması için verilen bir ön onaydır. Çalışma başladıktan yada tamamlandıktan sonra alınamaz, hatta bu onay alınmadan çalışmaya başlanmaması gerekmektedir.

 

Sağlıklı gönüllülerde anket çalışması yapacağım. Yine de etik kurula başvurmalı mıyım ve tüm formları doldurarak teslim etmeli miyim?

Anket çalışması için de Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na başvurmanız gerekmektedir. Ancak formlardan; Başvuru dilekçesi, Başvuru formu, Özgeçmiş formları, Araştırıcı onam formu, Gönüllü koruma taahhütnamesi ve Helsinki Bildirgesi’nin doldurulması yeterlidir.

ÖNEMLİ NOT: Anket çalışmalarında gönüllülere uygulanacak anket ile gönüllülerce doldurulacak diğer formlardan birer örneğin başvuru evrakına eklenmesi gerekmektedir.

Duyurular Tümünü Gör