Toplumsal, Ekonomik Ve Siyasal Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Projeler

 

TESAUM'un Katkı Verdiği Akademik Projeler

Denizli Kentsel Alan Yönetimi: İdari, Hukuki, Siyasal Ve Mekânsal Durum Analizi İle Alternatifler Projesi,

Yürütücüler: Doç.Dr.  Hüseyin Özgür ve Doç.Dr. Muhammet Kösecik;

Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (PAÜ-BAP), A Tipi (Araştırma) Projesi. 

İİBF-2006-003.

2007-2009, Denizli.

http://butunsehir.pau.edu.tr

 

TESAUM'un Katkı Verdiği Akademik Etkinlikler

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu -III (KEAS'09):

Türkiye'de Kalkınma Ajansları (KEAS'09 un ana konusu)

21-23 Ekim 2009, Denizli.

Devlet Planlama Teşkilatı, Denizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü ve TESAUM)

http://keas.pau.edu.tr

Duyurular Tümünü Gör