Toplumsal, Ekonomik Ve Siyasal Araştırma Ve Uygulama Merkezi


Pamukkale Üniversitesi'ndeki İlgili Diğer Birimlerin Web sayfası Adresleri:Akademik Birimler ve Dergiler

Pamukkale Üniversitesi Ana Web Sayfası: http://www.pamukkale.edu.tr

Merkez e-posta adresi: TESAUM e-posta adresi

Merkez Web Sayfası: http://tesaum.pamukkale.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Web Sayfası: http://iibf.pamukkale.edu.tr

Eğitim Fakültesi Web Sayfası: http://egitim.pamukkale.edu.tr

Fen-Edebiyat Fakültesi (FEF) Web Sayfası: http://fef.pamukkale.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfası: http://sosyalbilimler.pau.edu.tr (Doç.Dr. Bilal Söğüt, Müdür)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: http://sosyalbilimler.pau.edu.tr/?sayfa_no=62

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu (SBTY) Web Sayfası: http://sbt.pau.edu.tr/yonlen.asp

Pamukkale Journal of Sport Sciences: http://psbd.pau.edu.tr/index.php/pjss

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Web Sayfası: http://turizm.pau.edu.tr  (Prof.Dr. Selami Sezgin, Müdür)

Bilimsel Araştırma Merkezleri Koordinasyon Birimi (PAÜ-BAP) http://bap.pau.edu.tr/AnaSayfa.aspx

Akademik Bilgi Sistemi (PAÜ AKBİS) http://akbis.pau.edu.tr/

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu -III (KEAS'09), Denizli, 21-23 Ekim 2009: http://keas.pau.edu.tr

Pamukkale Üniversitesi'nin diğer Araştırma ve Uygulama Merkezleri

http://www.pamukkale.edu.tr/Pau30/arastirmaMerkezleri.aspx

Stratejik Araştırma Geliştirme ve Entegrasyon Merkezi: http://sagem.pau.edu.tr/ (Yrd.Doç.Dr. Can Bakkalcı, Müdür)

Sürekli Eğitim Merkezi (PAÜSEM): http://pausem.pau.edu.tr/ (Yrd.Doç.Dr. Kamil Orhan, Müdür)

Duyurular Tümünü Gör