Teknolojisi Fakültesi mühendislik programlarında okuyan öğrenciler, toplam 8 yarıyıllık eğitim-öğretim süresinin 7 yarıyılını fakültede, 1 yarıyılını ise zorunlu olarak İşyeri Eğitimi adı altında uygulama becerilerini güçlendirmek için endüstri sektöründe tamamlarlar.

İşyeri eğitiminin amacı; öğrencinin alanı ile ilgili kurum ve kuruluşları yakından tanımasına, bu kurum ve kuruluşlardaki hiyerarşik yapıyı, sorumlulukları, ilişkileri, işyeri disiplinini öğrenmesine, eğitim-öğretim sürecinde kazandığı bilgi ve becerileri pekiştirmesine, yeni bilgi ve beceriler elde etmesine, çalışma ortamındaki diğer personeller ile uyum içerisinde çalışma kabiliyetini geliştirmesine, sektördeki yeni teknolojik ürün ve imkanları öğrenerek kullanabilmesine olanak tanımaktır.


BAŞVURU ADIMLARI

1. İşyeri Eğitimi yapacak öğrencinin, İşyeri Eğitimi yapacağı kurum ile Teknoloji Fakültesi Dekanlığı arasında daha önceden prokol imzalanmadıysa öncelikle aşağıdaki İşyeri Eğitimi Protokolü'nü iki nüsha halinde kuruma imzalatarak Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu'na teslim etmesi gereklidir.

2. Öğrenciler ilan edilen tarihler arasında Pusula Bilgi Sistemi üzerinden ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ > İŞ YERİ EĞİTİMİ İŞLEMLERİ adımlarını takip ederek  işyeri eğitimi tercihlerini yapmalı ve sistem üzerinden EK-1 İşyeri Eğitim Tercih Formu’nun  2 adet çıktısını almalıdır.

Not: Firma ile bireysel olarak protokol imzalayan öğrenciler Pusula Bilgi Sistemi'nden sadece kendi isimleri ile açılan firmayı tercih edeceklerdir.

3. İş yeri eğitimi yerlerinin kesinleşmiş listesi bölüm web sitesinde duyurulacaktır.

4. Tercih formu onaylanarak listede yayınlanan öğrenciler EK-1 Tercih Formu'nu, EK-2 Genel Sağlık Sigortası Dilekçesi’ni, EK-5: Sözleşme Formu'nu ve Tarafların Yükümlülüklerine İlişkin Sözleşme'yi Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu'na teslim etmesi gereklidir.

İŞYERİ EĞİTİMİ TAKVİMİ

İşyeri eğitimi protokollerinin teslim tarihi:

(İmzalı ve kaşeli olarak bölüme teslim edilecektir)

4 Haziran - 17 Ağustos 2018

İşyeri eğitimi yeri tercih işlemleri:

(Pusula Bilgi Sistemi üzerinden)

18-28 Ağustos 2018

İşyeri eğitimi yerleştirme duyurusu tarihi:

(Bölüm Web Sayfasında)

31 Ağustos 2018

İşyeri eğitimi formlarının son teslim tarihi:

(Sözleşme, Ek-1, Ek-2, Ek-5 formları imzalı ve kaşeli olarak bölüme teslim edilecektir)

7 Eylül 2018

İşyeri eğitimine başlama tarihi:

24 Eylül 2018

İşyeri eğitiminin bitiş tarihi:

31 Aralık 2018

Toplam işyeri eğitimi süresi:

70 iş günü

 

NOT: İşyeri Eğitimi yapacak öğrenciler için SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, işyeri eğitimine başlamadan bir hafta öncesinden itibaren Pusula Bilgi Sistemi > Öğrenci Bilgi Sistemi > Staj İşlemleri / Internship Operation > Staj Başvuru sayfasından, İŞE GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA - Teknoloji Fakültesi linkine tıklayarak  alınacaktır.

 

ÖNEMLİ UYARI: İşyeri eğitimi ekleri ve dosyası bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. İş Yeri Eğitimi ile ilgili belgeler aşağıda sunulmuştur.