Menü

  2017-2018 DERS PLANI VE AKTS KREDİLERİ

  İçeriğini görmek istediğiniz dersin adını tıklayınız.

  1. Yarıyıl Ders Planı
  Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
  TED 601 YAZILI KAYNAKLAR-I 3+0 12 Zorunlu
  - Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
  - Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
  - Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
      Toplam 30  
  1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-1
  Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
  TED 603 CÜMLE BİLGİSİ-I 3+2 6 Seçmeli
  TED 605 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 607 MENSUR METİN ŞERHİ 3+0 6 Seçmeli
  TED 609 YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 611 DİVAN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 613 ESKİ TÜRKÇENİN MORFOLOJİSİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 615 ALTAY DİLLERİ İNCELEMELERİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 617 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 623 TÜRK DİLİNİN GELİŞME VE SADELEŞME EVRELERİ 3+0 6 Seçmeli
  TED 625 SANAT FELSEFESİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 627 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 629 USLUP BİLGİSİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 631 TAHKİYELİ METİN İNCELEMESİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 639 TÜRK ROMANI I 3+0 6 Seçmeli
  TED 641 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ I 3+0 6 Seçmeli
  TED 643 TÜRK MİTOLOJİSİNİN SORUNLARI I 3+0 6 Seçmeli
  TED 647 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ VE METİN TAMİRİ I 3+0 6 Seçmeli
  TED 649 ESKİ TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ I 3+0 6 Seçmeli
  TED 651 ŞUARA TEZKİRELERİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 653 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ - I 3+0 6 Seçmeli
  TED 655 FARSÇA METİN ŞERHİ I 3+0 6 Seçmeli
  TED 657 TANZİMAT SONRASI EDEBİ MEKTEPLER I 3+0 6 Seçmeli
  TED 659 EDEBÎ ELEŞTİRİ VE KURAMLARI I 3+0 6 Seçmeli
  TED 661 DİLBİLİMSEL TİPOLOJİ 3+0 6 Seçmeli
  TED 665 TÜRK HALK NAZMINDA TÜR VE ŞEKİL PROBLEMLERİ 3+0 6 Seçmeli
  TED 667 TÜRK YAZI DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MORFOLOJİSİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 669 TARİHÎ KIPÇAK TÜRKÇESİ 3+0 6 Seçmeli
  TED 671 TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİ MANZUM METİN İNCELEMELERİ 3+0 6 Seçmeli
  TED 673 TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ I 3+0 6 Seçmeli
  TED 675 UYGUR VE MANİ ALFABESİ İLE YAZILMIŞ TÜRKÇE METİNLER I 3+0 6 Seçmeli
  TED 677 ETİMOLOJİ VE SÖZLÜKÇÜLÜK 3+0 6 Seçmeli

  2. Yarıyıl Ders Planı
  Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
  TED 602 YAZILI KAYNAKLAR-II 3+0 6 Zorunlu
  TED 633 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 6 Zorunlu
  - Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
  - Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
  - Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
      Toplam 30  
  2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-2
  Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
  TED 604 CÜMLE BİLGİSİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 606 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 608 MANZUM METİN ŞERHİ 3+0 6 Seçmeli
  TED 610 YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 612 DİVAN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 614 ESKİ TÜRKÇENİN MORFOLOJİSİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 616 ALTAY DİLLERİ INCELEMELERİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 618 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 624 DİLLER VE DİL SINIFLANDIRMALARI 3+0 6 Seçmeli
  TED 626 SANAT FELSEFESİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 628 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 630 USLUP BİLGİSİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 632 TAHKİYELİ METİN İNCELEMESİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 642 TÜRK ROMANI II 3+0 6 Seçmeli
  TED 644 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ II 3+0 6 Seçmeli
  TED 646 TÜRK MİTOLOJİSİNİN SORUNLARI II 3+0 6 Seçmeli
  TED 648 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ VE METİN TAMİRİ II 3+0 6 Seçmeli
  TED 650 ESKİ TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ II 3+0 6 Seçmeli
  TED 652 ŞUARA TEZKİRELERİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 654 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ - II 3+0 6 Seçmeli
  TED 656 FARSÇA METİN ŞERHİ II 3+0 6 Seçmeli
  TED 658 TANZİMAT SONRASI EDEBİ MEKTEPLER II 3+0 6 Seçmeli
  TED 660 EDEBÎ ELEŞTİRİ VE KURAMLARI II 3+0 6 Seçmeli
  TED 662 DİL COĞRAFYASI 3+0 6 Seçmeli
  TED 666 TÜRK HALK NESRİNDE TÜR VE ŞEKİL PROBLEMLERİ 3+3 6 Seçmeli
  TED 668 TÜRK YAZI DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MORFOLOJİSİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 670 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNİN CÜMLE YAPISI 3+0 6 Seçmeli
  TED 672 KLASİK ÇAĞATAY TÜRKÇESİ (METİN İNCELEMELERİ) 3+0 6 Seçmeli
  TED 674 TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ II 3+0 6 Seçmeli
  TED 676 UYGUR VE MANİ ALFABESİ İLE YAZILMIŞ TÜRKÇE METİNLER II 3+0 6 Seçmeli

  3. Yarıyıl Ders Planı
  Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
  TED 634 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 18 Zorunlu
  - Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-3 3+0 6 Seçmeli
  - Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-3 3+0 6 Seçmeli
      Toplam 30  
  3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Seçmeli-3
  Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
  TED 603 CÜMLE BİLGİSİ-I 3+2 6 Seçmeli
  TED 604 CÜMLE BİLGİSİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 605 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 606 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 607 MENSUR METİN ŞERHİ 3+0 6 Seçmeli
  TED 608 MANZUM METİN ŞERHİ 3+0 6 Seçmeli
  TED 609 YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 610 YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 611 DİVAN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 612 DİVAN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 613 ESKİ TÜRKÇENİN MORFOLOJİSİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 614 ESKİ TÜRKÇENİN MORFOLOJİSİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 615 ALTAY DİLLERİ İNCELEMELERİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 616 ALTAY DİLLERİ INCELEMELERİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 617 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 618 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 623 TÜRK DİLİNİN GELİŞME VE SADELEŞME EVRELERİ 3+0 6 Seçmeli
  TED 624 DİLLER VE DİL SINIFLANDIRMALARI 3+0 6 Seçmeli
  TED 625 SANAT FELSEFESİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 626 SANAT FELSEFESİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 627 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 628 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 629 USLUP BİLGİSİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 630 USLUP BİLGİSİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 631 TAHKİYELİ METİN İNCELEMESİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 632 TAHKİYELİ METİN İNCELEMESİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 639 TÜRK ROMANI I 3+0 6 Seçmeli
  TED 641 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ I 3+0 6 Seçmeli
  TED 642 TÜRK ROMANI II 3+0 6 Seçmeli
  TED 643 TÜRK MİTOLOJİSİNİN SORUNLARI I 3+0 6 Seçmeli
  TED 644 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ II 3+0 6 Seçmeli
  TED 646 TÜRK MİTOLOJİSİNİN SORUNLARI II 3+0 6 Seçmeli
  TED 647 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ VE METİN TAMİRİ I 3+0 6 Seçmeli
  TED 648 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ VE METİN TAMİRİ II 3+0 6 Seçmeli
  TED 649 ESKİ TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ I 3+0 6 Seçmeli
  TED 650 ESKİ TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN İNCELEMELERİ II 3+0 6 Seçmeli
  TED 651 ŞUARA TEZKİRELERİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 652 ŞUARA TEZKİRELERİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 653 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ - I 3+0 6 Seçmeli
  TED 654 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ - II 3+0 6 Seçmeli
  TED 655 FARSÇA METİN ŞERHİ I 3+0 6 Seçmeli
  TED 656 FARSÇA METİN ŞERHİ II 3+0 6 Seçmeli
  TED 657 TANZİMAT SONRASI EDEBİ MEKTEPLER I 3+0 6 Seçmeli
  TED 658 TANZİMAT SONRASI EDEBİ MEKTEPLER II 3+0 6 Seçmeli
  TED 659 EDEBÎ ELEŞTİRİ VE KURAMLARI I 3+0 6 Seçmeli
  TED 660 EDEBÎ ELEŞTİRİ VE KURAMLARI II 3+0 6 Seçmeli
  TED 661 DİLBİLİMSEL TİPOLOJİ 3+0 6 Seçmeli
  TED 662 DİL COĞRAFYASI 3+0 6 Seçmeli
  TED 665 TÜRK HALK NAZMINDA TÜR VE ŞEKİL PROBLEMLERİ 3+0 6 Seçmeli
  TED 666 TÜRK HALK NESRİNDE TÜR VE ŞEKİL PROBLEMLERİ 3+3 6 Seçmeli
  TED 667 TÜRK YAZI DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MORFOLOJİSİ-I 3+0 6 Seçmeli
  TED 668 TÜRK YAZI DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MORFOLOJİSİ-II 3+0 6 Seçmeli
  TED 669 TARİHÎ KIPÇAK TÜRKÇESİ 3+0 6 Seçmeli
  TED 670 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNİN CÜMLE YAPISI 3+0 6 Seçmeli
  TED 671 TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİ MANZUM METİN İNCELEMELERİ 3+0 6 Seçmeli
  TED 672 KLASİK ÇAĞATAY TÜRKÇESİ (METİN İNCELEMELERİ) 3+0 6 Seçmeli
  TED 673 TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ I 3+0 6 Seçmeli
  TED 674 TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI TARİHİ II 3+0 6 Seçmeli
  TED 675 UYGUR VE MANİ ALFABESİ İLE YAZILMIŞ TÜRKÇE METİNLER I 3+0 6 Seçmeli
  TED 676 UYGUR VE MANİ ALFABESİ İLE YAZILMIŞ TÜRKÇE METİNLER II 3+0 6 Seçmeli
  TED 677 ETİMOLOJİ VE SÖZLÜKÇÜLÜK 3+0 6 Seçmeli

  4. Yarıyıl Ders Planı
  Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
  ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 15 Zorunlu
  ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 15 Zorunlu
      Toplam 30  

  5. Yarıyıl Ders Planı
  Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
  TED 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  TED 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
      Toplam 30  

  6. Yarıyıl Ders Planı
  Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
  TED 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  TED 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
      Toplam 30  

  7. Yarıyıl Ders Planı
  Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
  TED 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  TED 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
      Toplam 30  

  8. Yarıyıl Ders Planı
  Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
  TED 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  TED 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
      Toplam 30