Türk Dili və Ədəbiyyatı Kafedrası

Menu

Announcements

View All

Menu

Announcements

Events

News

Türk Dili və Ədəbiyyatı Kafedrası

Pamukkale Universitetinin Türk Dili və Ədəbiyyatı Kafedrası bakalavr, magistratura və doktorantura səviyyələrində təhsil verir. Bakalavr proqramı, 1994-cü ildə açılmışdır. Yeni Türk Dili, Qədim Türk Dili, Yeni Türk Ədəbiyyatı, Qədim Türk Ədəbiyyatı və Folklor Elmi sahələrindən ibarətdir. Universitet kitabxanası, fakültə kompüter laboratoriyaları, iclas zalları, mühazirə zalları, oxu zalı və sinifləri ilə normal və ikinci təhsil səviyyələrində kifayət qədər imkanlara malikdir.

Məqsədlər
Gündəlik həyatın mühüm vasitələrindən ideoloji və emosional hadisələrin əsas inkişaf etdirici və göstəricilərindən olan dil və ədəbiyyatı, bunlara bağlı olaraq türk dilini və türk ədəbiyyatını struktur və funksional baxımlardan istər sinxron istərsə də diaxronik olaraq yaxından tanıyan, bunları araşdırmaq və öyrənmək üçün lazım olan müasir elmi metod və üsullarla bağlı əsas biliklərə sahiblənmiş şəxslər yetişdirmək. 5 elm sahəsində 4 professor, 5 dosent, 3 dosent müavini və 9 assistentdən ibarət heyətilə dövrün inkişafına uyğun səviyyədə təhsil, tədris və elmi tədbirlərdə fəaliyyət göstərmək.

 Qəbul Şərtləri

Pamukkale Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

Regulations Regarding the Admission of Foreign Students