Menü

 AKADEMİK PERSONEL

Öğr.Gör.Levent KIRCA

Öğr.Gör.Figen YÜCE

Öğr.Gör.Gürol UNCU

Öğr.Gör.Sinem TÜRK ASLAN

Öğr.Gör.N.Ercan ŞENLİKCİ

Öğr.Gör.Ayten KILIÇ DEMİREL

Öğr. Gör. Hacer ŞENSÖZ

Uzman Fatma Nur BİLGİÇ