Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Menü

Güncellenme Tarihi: 13 Mart 2019

Pamukkale Üniversitesi 2018 yılı İdare Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’inci maddesine dayanılarak çıkarılan, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11’inci maddesi gereğince, Üniversitemizin 2018 yılı faaliyetlerini içeren İdare Faaliyet Raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanmış olup Üniversitemiz (http://www.pau.edu.tr/strateji) web sayfasında yayınlanmıştır, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Duyurular Tümünü Gör