Sosyal Bilimler Enstitüsü

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Yüksek Lisans Danışman Değişikliği Formu

Yüksek Lisans Tez Jürisi Atama Formu

Yüksek Lisans Tez Onay Formu

Yüksek Lisans Tez Öneri Formu

Yüksek Lisans Tez Sınavı Tutanak Formu

Yüksek Lisans Seminer Formu

Tez Değerlendirme Formu