Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Yazım Kılavuzu

Tez ve Dönem Projesi Yazım Kuralları güncellenmiştir. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Yeni " Tez ve Dönem Projesi Yazım Kuralları " esas alınacaktır.

Ekli Belgeler