Sosyal Bilimler Enstitüsü

1. Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK tez yarışması 2015

2. Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK tez yarışması 2016

3. Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK tez yarışması 2017