Tüm formların bilgisayar ortamında hazırlanarak, Anabilim Dalı sekreterlikleri aracılığı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne ulaştırılması gerekmektedir. Elle doldurulan formlar, Enstitü tarafından kabul edilmeyecektir.

 

EVRAK ADI EVRAK TÜRÜ  İLGİLİ  AÇIKLAMA 
Devamsızlık Durumu Düzeltme Formu Form Öğretim Üyesi Lisansüstü öğrencinin devamsızlık durumunda, öğretim üyesi tarafından değişiklik yapılması amacıyla düzenlenmiş matbu formdur.
Not Onay Kaldırma Formu Form
Öğretim Üyesi Dönem sonunda not onayı yapılmış derslerde oluşabilecek hata ve yanlışlıkların düzeltilmesi maksadıyla onay işleminin kaldırılabilmesi için öğretim elemanı tarafından düzenlenmesi beklenen matbu formdur.
Askerlik Sevk Dilekçe Örneği Dilekçe Öğrenci
Lisansüstü öğrencinin askerlik sevk tehirinin iptal edilmesi amacıyla düzenlemesi beklenen matbu dilekçedir.
Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu Form
Öğrenci
Lisansüstü programlara kabul edilmiş, ancak jüri tarafından bilimsel hazırlık (intibak) dersleri alması kararlaştırılmış öğrencilerin, ders kayıtları için doldurmaları beklenen matbu formdur.
Ders Saydırma Formu Form
Öğrenci
 
Ekle-Sil Dilekçesi Dilekçe Öğrenci
 
Kayıt Dondurma Formu
Form
Öğrenci
 
Kayıt Sildirme Dilekçesi
Dilekçe Öğrenci
 
Kayıt Sildirme Formu
Form
Öğrenci
 
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu
Form
Aday Öğrenci  
Sınav Okuma Ücret Formu
Form
Öğretim Üyesi
 
Sınav Sonuç Formu
Form
Öğretim Üyesi
 
Yabancı Dil Şartını Yerine Getirme Dilekçesi
Dilekçe Öğrenci
 
Soyisim Değişikliği Dilekçesi
Dilekçe Öğrenci
 
Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
Dilekçe
Aday Öğrenci  
Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Dilekçesi
Dilekçe
Aday Öğrenci  
Vekaleten Not Döküm Çizelgesi (Transkript) İstek Dilekçesi
Dilekçe
Öğrenci
 
Vekaleten Öğrenci Belgesi (Transkript) İstek Dilekçesi Dilekçe
Öğrenci
 
Not Döküm Çizelgesi (Transkript) İstek Dilekçesi Dilekçe
Öğrenci
 
Öğrenci Belgesi İstek Dilekçisi
Dilekçe
Öğrenci
 
Ders Görevlendirme Formu
Form
Öğretim Üyesi
 
Tez İnceleme Formu Form
Öğretim Üyesi