DOKTORA

Doktora Danışman Değişikliği Formu

Doktora Tez Onay Formu

Doktora Tez Öneri Formu

Doktora Yeterlilik Sınavı Jürisi Atama Formu

Doktora Yeterlilik Sınavı Başvuru İstek Dilekçesi

Seminer Formu

Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu

Tez İzleme Komitesi Atama Formu

Tez Jürisi Atama Formu

Tez Önerisi Sınavı Jüri Atama Formu

Tez Önerisi Savunması Tutanak Formu

Tez Sınavı Tutanak Formu

Yeterlilik Sınavı Formları  Jüri Tutanak Formu

Tez Izleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu

Tez Değerlendirme Formu

Tez Savunma Sınavı İstek Dilekçesi

Pau 100-2000 YÖK Doktora Takip Formu