Destek Hizmetleri Birimi; Başkanlığın edinmiş olduğu taşınırların kayıt ve kontrolünün, başkanlık faaliyetlerinden elde edilen ve Muhasebe Yetkilisi Mutemedince tahsil edilen gelirlerin tahakkuku ve tahsili yapılmaktadır.Öğrenci yemek kartı yüklemeleri Merkez Yemekhanede, her gün 08:00-20:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör