Destek Hizmetleri

Birimi; Başkanlığın edinmiş olduğu taşınırların kayıt ve kontrolünün, başkanlık faaliyetlerinden elde edilen ve Muhasebe Yetkilisi Mutemedince tahsil edilen gelirlerin tahakkuku ve tahsili yapılmaktadır.Öğrenci yemek kartı yüklemeleri Merkez Yemekhanede, her gün 08:00-20:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

 PERSONEL LİSTESİ

Ad-Soyad Ünvan Telefon-E Posta

Nail BERBER Şube Müdürü 0(258) 296 29 67 - nberber@pau.edu.tr

Mehmet KARA Bilgisayar İşletmeni 0(258) 296 18 04 - mkara@pau.edu.tr

Nurettin DÜZENLİ Bilgisayar İşletmeni
0(258) 296 22 09 - nduzenli@pau.edu.tr

Necmettin ASLAN Bilgisayar İşletmeni
0(258) 296 ** **- naslan@pau.edu.tr

Deniz ERDENİZ Hizmetli 0(258) 296 ** ** - derdeniz@pau.edu.tr

Hüseyin USLU Hizmetli 0(258) 296 ** ** - huslu@pau.edu.tr

Mustafa GÜNGÖR Hizmetli 0(258) 296 22 05 - mustafag@pau.edu.tr

Murat GÜNDOĞDU Hizmetli 0(258) 296 ** **- mgundogdu@pau.edu.tr

Yaşar UYGUR Daimi İşçi 0(258) 296 30 93 - mustafag@pau.edu.tr

Abdullah KEÇELİ Daimi İşçi 0(258) 296 ** **- mustafag@pau.edu.tr

Duyurular Tümünü Gör