FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

     
 

Başkan
Prof. Dr. Bülent AĞBUĞA

 
     
Üye
Prof. Dr. Vural KÜÇÜKATAY
Tıp Fak. Tem. Tıp Bil. Böl.
Üye
Prof. Dr. Nihal YAYLA
İİBF İktisat Bölümü
Üye
Yrd. Doç. Dr. Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK
SBF Rekreasyon Böl. Bşk.
     
     
Üye
Doç. Dr. Ayşe Gökçe ERTURAN İLKER
SBF Beden Eğt. ve Spor Öğr. Böl.
Üye
Doç. Dr. Ahmet ALPTEKİN
SBF Ant. Eğt. Böl. 

   
     
Raportör
Necip HALAZA
Fakülte Sekreteri