FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

                                                                 

                                                                                     Başkan

                                                               Prof.Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR 

          

                     Üye                                                Üye                                                 Üye

     Prof.Dr.İbrahim ORGAN          Prof.Dr.Vural KÜÇÜKATAY        Prof.Dr.Nihal YAYLA                                                                İİBF Maliye Böl.                        Tıp.Fak.Tem.Tıp.Bil.Böl.                 İİBF İkt.Böl

          

                      Üye                                                Üye                                                 Üye

Doç.Dr. A. Gökçe ERTURAN İLKER       Doç.Dr. Ahmet ALPTEKİN       Yrd.Doç.Dr. Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK

Spr.Bil.Fak.Bed.Eğt.ve Spr.Öğr.Böl.       Spr.Bil.Fak.Antr.Eğt.Böl.            Spr.Bil.Fak.Rekreasyon Böl.

               Raportör

         Necip HALAZA

       Spr.Bil.Fak.Fak.Sek.