FAKÜLTE KURULU

        
 

Başkan
Prof. Dr. Bülent AĞBUĞA

 
     
Üye
Prof. Dr. Vural KÜÇÜKATAY
Tıp Fak. Tem. Tıp Bil. Böl.
Üye
Prof. Dr. Nihal YAYLA
İİBF İktisat Bölümü

Üye

 Prof. Dr. Hamza Korkmaz ALPOĞUZ

Fen Edebiyat  Fakültesi Kimya - Fizikokimya 

     
     
Üye
Doç. Dr.  Ahmet ALPTEKİN
SBF Ant. Eğt. Böl. 
Üye
 Doç. Dr. Bial Utku ALEMDARAOĞLU
SBF Ant. Eğt. Böl. 
Üye
Doç. Dr. Rıdvan EKMEKÇİ
SBF Spor Yöneticiliği Böl.
     
     
Üye
Doç. Dr. Ayşe Gökçe ERTURAN İLKER
SBF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Böl. 
Üye
Dr. Öğretim Üyesi Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK
SBF Rekreasyon Böl.
     
     
Raportör
Necip HALAZA
Fakülte Sekreteri