FAKÜLTE KURULU                                                                 

                                                                                     Başkan

                                                               Prof.Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR 

          

                 Üye                                                Üye                                                 Üye

     Prof.Dr.İbrahim ORGAN          Prof.Dr.Vural KÜÇÜKATAY        Prof.Dr.Nihal YAYLA                                                                İİBF Maliye Böl.                        Tıp.Fak.Tem.Tıp.Bil.Böl.                 İİBF İkt.Böl

              

                     Üye                                                Üye                                                 Üye

Doç.Dr. Bülent AĞBUĞA                        Doç.Dr. Yusuf KÖKLÜ               Doç.Dr. Rıdvan EKMEKÇİ

Spr.Bil.Fak.Bed.Eğt.ve Spr.Öğr.Böl.          Spr.Bil.Fak.Antr.Eğt.Böl.            Spr.Bil.Fak.Spor Yönt. Böl.

           

                    Üye                                                Üye                                                 Üye

Doç.Dr. A. Gökçe ERTURAN İLKER       Doç.Dr. Ahmet ALPTEKİN       Yrd.Doç.Dr. Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK

Spr.Bil.Fak.Bed.Eğt.ve Spr.Öğr.Böl.       Spr.Bil.Fak.Antr.Eğt.Böl.            Spr.Bil.Fak.Rekreasyon Böl.

                    Üye                                                

 Yrd.Doç.Dr.Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI

Spr.Bil.Fak.Rekreasyon Böl.

                   Roportör

              Necip HALAZA

           Fakülte Sekreteri V.