Menü

Programın Amacı

 Bu programın amacı; konutlar, işyerleri ve endüstriyel tesislerdeki iklimlendirme, havalandırma ve soğutma sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve bakımından sorumlu teknikerleri yetiştirilmektir. Bu amaçla iklimlendirme ve soğutma alanıyla ilgili bilimsel kavramları öğretmenin yanında, bu alanda kullanılan cihazların imalatı, bakımı ve onarımıyla ilgili uygulamalı eğitimler verilmektedir.

 

İş imkânları

 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı mezunları, İklimlendirme, soğutma ve havalandırma ile alanlarda hizmet veren/alan, üretim yapan tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarında istihdam edilirler. Binaların, taşıtların, soğuk hava depolarının ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin projelendirilmesi, kurulması ve çalıştırılması için planlanan faaliyetleri yürütebilirler. Ayrıca, kamu ve özel kuruluşlara ait fabrika veya imalathanelerde, soğuk hava depolarında, iş merkezlerinde, otellerde, büyük marketlerde, iklimlendirme ve havalandırma proje tasarım bürolarında her türlü bakım ve onarım işlerini yürütürler. Bu programdan mezun olan teknikerler, kendi iş yerlerini de açabilirler.

 

Mezuniyet Koşulları

 Programda mevcut olan zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü alarak toplamda minimum 120 AKTS’yi tamamlamak, dersleri başarılı bir şekilde geçerek genel not ortalamasının en az 2.30 olmasını sağlamak ve 30 iş günü yaz stajlarını yaparak başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

 

Mezuniyette kazanılacak derece-derecenin seviyesi

Önlisans