Menü

Amacı

 Doğalgaz, ısıtma ve sıhhî tesisat alanındaki temel bilgilere sahip; ilgili sistem ve cihazların işleyiş prensiplerini bilen, bu sistemlerin projelendirilmesinde, cihazların seçiminde, kurulmasında ve işletilmesinde görev alabilecek yetkinliğe sahip; arıza ve koruyucu bakım servis hizmetlerini verebilecek yeterlilikte, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım, montaj ve bakım-onarım birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

 

Kazanılan Yeterlilik

 Programdan mezun olabilmek için mevcut olan zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü alarak toplamda minimum 120 AKTS’yi tamamlamak, dersleri başarılı bir şekilde geçerek genel not ortalamasının en az 2.30 olmasını sağlamak ve 30 iş günü olacak biçimde toplam 10 AKTS’lik staj derslerinden başarılı olmaları gerekmektedir.

 

Programdan Alınacak Derece

Ön Lisans

 

Kabul ve Kayıt Şartları

 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

 Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, Dikey Geçiş Sınavına girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK’ün ilgili mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.

 

Gaz ve Tesisatı Programı Mezunlarının İş İmkânları

 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatçısı, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Bakım Onarım) Servis Elemanı ve alanındaki tanımlı mesleklerdir. Bu program mezunları Botaş gibi kamu kuruluşlarında, Doğalgaz dağıtım şirketlerinde, inşaat şirketlerinin yapı-tesisat gruplarında, Gaz tesisatı yapan özel şirketlerde, Isıtma sektörlerindeki her türlü kuruluşta görev alabilirler. Ayrıca, inşaat malzemesi üreten veya satan kuruluşlarda görev alabilirler.