Menü

Amacı

 
  Elektrik Enerjisi Üretim İletimi Dağıtım Programının amacı, toplumsal yaşamda ve iş dünyasında enerji sektörünün ihtiyaçlarına yanıt veren, enerji sektöründe ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, analitik düşünebilen, gelişme ve yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini özümsemiş, ulusal değerleri önemseyen teknikerler yetiştirmektir. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programı, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu müdürlük ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Programımız öğrencilerini, elektrik ve enerji sektörüyle ilgili birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir ve ilgili alanlarda projeler gerçekleştirerek öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlamayı amaçlamaktadır. Program müfredatındaki dersler, öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir. Ayrıca bu program Ege Bölgesi’nde bulunmamaktadır. Bu nedenle bölgemiz ve diğer illerden mezun olan ilgili meslek lisesi mezunlarının tekniker olarak yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır.
 

 

Kazanılan Yeterlilik
 

  Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.30 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Elektrik Enerjisi Üretim İletim Dağıtım alanında ön lisans diploması ve “Enerji Teknikeri” ünvanı verilir.

 

Programdan Alınacak Derece

Ön Lisans
 

 

Kabul ve Kayıt Şartları


  Elektrik Enerjisi Üretim İletim Dağıtım programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.
 

 

Elektrik Programı Mezunlarının İş İmkânları

  Elektrik Enerjisi Üretim İletim Dağıtım Programı mezunları, sanayide enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili alanlarda iş imkânı bulabilmektedir. Öğrenci alınması önerilen Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı’ndan mezun olan öğrenciler ‘‘Enerji Teknikeri’’ unvanını alacak ve enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TTK, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir. Bunun dışında pek çok yerli ve yabancı kuruluşların bölgemizde ve/veya ülkemizde jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırımları bulunmaktadır.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

  Dikey geçiş sınavı ile fakültelerin makine mühendisliği, enerji mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, makine öğretmenliği, enerji öğretmenliği ve tesisat öğretmenliği bölümlerine yerleşebileceklerdir.