Stratejik Araştırma Geliştirme Entegrasyon Merkezi

SAGEM; Pamukkale Üniversitesi’ne gönül vermiş akademisyenlerin çabaları ile kurulmuştur. “Stratejik Araştırma Uygulama ve Entegrasyon Merkezi” adının irdelenmesi kurumumuzun yapısının anlaşılmasını daha iyi sağlayabilecektir.     

 

Strateji kelimesine hem eski Yunanca’da hem de Latince’de rastlanmaktadır. Eski Yunanca’da Staratos Ordu, Ago yönetmek yön vermek anlamında kullanılırken; Latince’de Stratum yol, çizgi anlamına gelmektedir. Günümüzde strateji; eylem ve düşünce birliği sağlayarak paydaşların uzlaşısı ile ortak amaca ulaşmak üzere girilen süreç olarak tanımlanabilir. Bizim stratejimiz 25.000 Pamukkale’li öğrencimiz, akademisyenlerimiz ve diğer çalışanlarımızla Pamukkale Üniversitesi’ni daha iyi noktalara taşıyabilmek için üstümüze düşeni yapmaktır. Bu kapsamda Pamukkale Üniversitesi’nin bilim yaratma kapasitesinin ve öğrencilerimizin bilgi donanımlarının güçlendirilmesi önceliğimizi oluşturmaktadır.

 

Bu öncelik, akademik araştırma yapmayı ve yapılan araştırmaları geliştirerek kamuoyu ile paylaşmayı beraberinde getirmektedir. Ancak küresel dünyada bilgi paylaşıldıkça çoğalmakta, gelişmekte ve insanlığa hizmet edebilmektedir.

 

Entegrasyon” birleştirme, bütünleştirme, yeniden düzenleme, derinlemesine ve tümüyle bir araya getirme anlamlarında kullanılmaktadır. Bilgi düzleminde entegrasyon sağlamayı hedefleyen SAGEM, Türkiye’de ve dünyada üretilen bilginin başta Pamukkale’liler olmak üzere kamuoyuna yansız, doğrudan ve hızlı şekilde aktarılmasını amaçlamaktadır.

Duyurular Tümünü Gör