Stratejik Araştırma Geliştirme Entegrasyon Merkezi

 Misyonumuz

 

Türkiye ve Dünyadaki siyasi, sosyal ve ekonomik konjonktür ile ilgili incelemeler yaparak, çözüm önerileri geliştirmek ve bunları kamuoyuna duyurmak, 
Uluslararası ve ulusal kurumların Türkiye ile ilgili görüş ve eylemlerini incelemek, takip etmek, yayımlamak ve bu konularda projeler geliştirmek, 

İlgili konularda etütler hazırlayıp bunları Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin istifadesine sunmak,

Ulusal ya da uluslararası kurum, araştırma merkezleri ve bilim insanları ile işbirliği yapmak, yapılan çalışmaları kamuoyuna aktarmak,

Ulusal ve uluslararası basın yayın kuruluşlarından sağlanan bilgileri ve Merkez çalışmalarını bir veri tabanı olarak hazırlayıp, elektronik ortamda yayımlamak ve kamuoyunu aydınlatmak sonuçta;

Geçmişten ders alarak, günümüzde gerçekleşen sosyal, siyasal ve ekonomik olayları bilimsel bir ortamda değerlendirmek ve geleceğe yön verebilmektir.

Duyurular Tümünü Gör