Kalite Birimi

Kalite Yönetim temsilcisi: Öğr. Gör. Dr. Sümeyye ARSLAN

Öğr. Gör. Filiz KABU HERGÜL

Öğr. Gör. Fatma ÖZGÜN ÖZTÜRK

Öğr. Gör. Dr. Fadime Hatice İNCİ

Hemşire Arife ŞANLIALP ZEYREK

B.V.H.K. İşletmeni Adnan KARAMAN

Şef Hüseyin ŞENOCAK