Kalite Birimi

Yar. Doç. Dr. Sümeyye ARSLAN

Yar. Doç. Dr. Fadime Hatice İNCİ

Öğr. Gör. Nazan KOŞTU

Bilgisayar İşletmeni Levent KABUL