Menü

  Görevi Adı Soyadı  Birimi  Telefon  e-posta
Fakülte Sekreteri Kenan AKAY Fakülte Sekreteri
2964315

kakay@pau.edu.tr

Şef

Hüseyin 

 ŞENOCAK

Bölüm Sekreteri 2964376  hsenocak@pau.edu.tr 
Hemşire Gönül AKÇAY  Uygulama Alanları ve Mesleki Beceri Lab.  2964370 gakçay@pau.edu.tr
Uzm. Hemşire
Arife ŞANLIALP ZEYREK Uygulama Alanları ve Mesleki Beceri Lab.
2964359 asanlialp@pau.edu.tr
Uzm. Hemşire
Özlem FİDAN Uygulama Alanları ve Mesleki Beceri Lab.
2964359 osirik@pau.edu.tr
Uzm. Hemşire
Ümran ÖZDEMİR Uygulama Alanları ve Mesleki Beceri Lab.
2964370 uaslan@pau.edu.tr
Hemşire

Neslihan

 TÜRKÇÜER

Uygulama Alanları ve Mesleki Beceri Lab.
2964377 nturkcuer@pau.edu.tr
Uzm. Hemşire Nesrin CUNKUŞ Uygulama Alanları ve Mesleki Beceri Lab. 2964359 ncunkus@pau.edu.tr
  Sağlık Teknisyeni Osman ÖZDEMİR Laboratuvar  2964369 osmano@pau.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni Nurten ÇILDIR  Anabilim Dalları Sekreteri 2964357
ncildir@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Refik YAŞAR

Personel İşleri

2964317
ryasar@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni

Adnan 

KARAMAN

 Tahakkuk-Satın Alma
2964318
a.karaman@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Levent KABUL  Öğrenci İşleri 2964345
lkabul@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni
Orhan EVŞEN

 Ayniyat- Tahakkuk- Taşınıt Kayıt

2964325 orhanevsen@pau.edu.tr
 Sekreter  Hatice ÖZ    Dekan Sekreter  4316  hoz@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni  Murat KALE  Kalite Birimi 4294  mkale@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Ayşegül AYDINLI  Öğrenci İşleri  2964345

 aaydinli@pau.edu.tr

   Bilgisayar İşletmeni Özge Taştan         

 Hizmetli

Abdurrahman 

YILMAZ

   Hizmetli  2964319 abdyilmaz@pau.edu.tr 
   Hizmetli Şengül KOCA    Hizmetli  2964328 skoca@pau.edu.tr
  Temizlik Personeli Şehri SÜLÜK    Temizlik Personeli    
  Temizlik Personeli Ramazan TUTKUN    Temizlik Personeli