Menü

Görevi Adı Soyadı  Birimi  Telefon  e-posta
Fakülte Sekreteri Kenan AKAY Fakülte Sekreteri
2964315

kakay@pau.edu.tr

Şef Hüseyin ŞENOCAK Bölüm Sekreteri 2964376  hsenocak@pau.edu.tr 
Şef Çetin ÇABUK Öğrenci İşleri 2964345

ccabuk@pau.edu.tr

Hemşire Gönül  AKÇAY  Uygulama Alanları ve Mesleki Beceri Lab.  2964370 gakçay@pau.edu.tr
Uzm. Hemşire
Arife ŞANLIALP ZEYREK Uygulama Alanları ve Mesleki Beceri Lab.
2964359 asanlialp@pau.edu.tr
Uzm. Hemşire
Özlem FİDAN Uygulama Alanları ve Mesleki Beceri Lab.
2964359 osirik@pau.edu.tr
Uzm. Hemşire
Ümran ÖZDEMİR Uygulama Alanları ve Mesleki Beceri Lab.
2964370 uaslan@pau.edu.tr
Hemşire
Neslihan  TÜRKÇÜER Uygulama Alanları ve Mesleki Beceri Lab.
2964377 nturkcuer@pau.edu.tr
Uzm. Hemşire Nesrin CUNKUŞ Uygulama Alanları ve Mesleki Beceri Lab. 2964359 ncunkus@pau.edu.tr
Sağlık Teknisyeni Osman ÖZDEMİR Laboratuvar  2964369 osmano@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Nurten ÇILDIR  Sekreter 2964316
ncildir@pau.edu.tr
Veri Haz.Ve Kont. İşl. Refik YAŞAR

Personel İşleri

Taşınır Kayıt Kontrolü

2964317
ryasar@pau.edu.tr
Veri Haz.Ve Kont. İşl. Adnan KARAMAN  Tahakkuk-Satın Alma
2964318
a.karaman@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Levent KABUL  Öğrenci İşleri 2964345
lkabul@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni
Orhan  EVŞEN
 Ayniyat- Tahakkuk 2964325 orhanevsen@pau.edu.tr
   Hatice   ÖZ  Sekreter  4316  hoz@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni  Murat  KALE  Ayniyat-Tahakkuk
 mkale@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Ayşegül  AYDINLI  Öğrenci İşleri  2964345  aaydinli@pau.edu.tr
 Hizmetli Abdurrahman YILMAZ   Hizmetli  2964319 abdyilmaz@pau.edu.tr 
 Hizmetli Şengül KOCA   Hizmetli  2964328 skoca@pau.edu.tr