Görevi Adı Soyadı  Birimi  Telefon  e-posta
Fakülte Sekreteri Kenan  AKAY  Fakülte Sekreteri
2964315

kakay@pau.edu.tr

Şef Hüseyin  ŞENOCAK  Bölüm Sekreteri
2964376 hsenocak@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Makbule  ARSLAN  Öğrenci İşleri 2964344
makbulea@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Nurten  ÇILDIR  Sekreter 2964316
ncildir@pau.edu.tr
Veri Haz.Ve Kont. İşl. Refik  YAŞAR

Personel İşleri

Taşınır Kayıt Kontrolü

2964317
ryasar@pau.edu.tr
Veri Haz.Ve Kont. İşl. Adnan  KARAMAN  Tahakkuk-Satın Alma
2964318
a.karaman@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Levent  KABUL  Öğrenci İşleri 2964345
lkabul@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni
Orhan  EVŞEN
 Ayniyat- Tahakkuk 2964325 orhanevsen@pau.edu.tr
 Bilgisayar İşletmeni Gülçin TÜRKMEN Öğrenci İşleri 2964344

gturkmen@pau.edu.tr

 Hizmetli  Abdurrahman  YILMAZ   Hizmetli  2964319  abdyilmaz@pau.edu.tr 
  Hizmetli  Şengül  KOCA   Hizmetli  2964328  skoca@pau.edu.tr