PSİKOZ SERVİSİ

  • Şizofreni
  • Şizoafektif Bozukluk
  • Kısa Psikoz Bozukluğu
  • Sanrısal Bozukluk
  • Maddenin/İlacın Yol Açtığı Psikoz Bozukluğu

 

 

1. UYGULANAN TETKİKLER VE TESTLER:

Bu birimde uygulanan tanı ve tedavi hizmetlerine psikiyatrik değerlendirme, fizik ve nörolojik muayene, laboratuar incelemeleri, EKG çekimi, hemşirelik bakımı, röntgen, tomografi, kapalı ya da açık MR, EEG, ultrasonografi incelemeleri, konsültasyon hizmetleri, MMPI (Minnesota çok Yönlü kişilik Envanteri ), TAT (Tematik Algı Testi), Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği, Pozitif ve Negatif Semptomları Değerlendirme Ölçeği (PANSS) dahildir.

 

2. ETKİNLİKLER:

Günaydın toplantıları, hastane içi toplumsal etkinliklere katılma, Tatlı Çarşamba Etkinliği (hastaların önce kek, börek, pasta vb. yiyecekler yapıp; toplantılarda söylemek istedikleri şarkı, türkü, mani, fıkra vb, paylaşması.), iş bölümü toplantılarına katılım (alışveriş, çay demleme, temizli vb. işlerin hastalara görevlendirilmesi), haftanın 3 günü hasta ziyaretlerinin planlanması, hafta sonu ev izinleri, haftanın belli günleri müzik terapisi, iş-uğraşı terapilari ve spor serviste yapılan etkinliklerdendir.

 

3. UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ:

Bu serviste yatan hastalarımıza ilaç tedavisi (Psikfarmakoterapi), Elektro-şok Tedavisi (EKT), Psikoterapi (Bilişsel-Davranışçı Tedavi), aile psikoterapisi uygulanmaktadır.