DUYGUDURUM-GEROPSİKİYATRİ SERVİSİ

 

  • İki Uçlu (Bipolar) I Bozukluğu
  • İki Uçlu (Bipolar) II Bozukluğu
  • Süregiden Depresyon Bozukluğu (Distimi)
  • Alzheimer ve Diğer Tür Demanslar

 

 

1. UYGULANAN TETKIKLER VE TESTLER:

Bu bölümde yatarak tedavi gören hastalarımıza psikiyatrik değerlendirme, fizik ve nörolojik muayene, laboratuar incelemeleri, EKG çekimi, hemşirelik bakımı, röntgen, tomografi, kapalı ya da açık MR, EEG, ultrasonografi incelemeleri, konsültasyon hizmetleri, MMPI (Minnesota çok Yönlü kişilik Envanteri ), TAT (Tematik Algı Testi), Hamilton Depresyon Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Young Mani Derecelendirme Ölçeği uygulanan tetkik ve testlerdir.

 

2. ETKİNLİKLER:

Günaydın toplantıları, hastane içi toplumsal etkinliklere katılma, Tatlı Çarşamba Etkinliği (hastaların önce kek, börek, pasta vb. yiyecekler yapıp; toplantılarda söylemek istedikleri şarkı, türkü, mani, fıkra vb, paylaşması.), iş bölümü toplantılarına katılım (alışveriş, çay demleme, temizlik vb. işlerin hastalara görevlendirilmesi), haftanın 3 günü hasta ziyaretlerinin planlanması, hafta sonu ev izinleri, haftanin belli günleri müzik terapisi, iş-uğraşı terapilari ve spor serviste yapılan etkinliklerdendir.

 

3. UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ:

İlaç Tedavisi (Psikofarmakoterapi), Elektro-şok Tedavi (EKT), Işıkla Tedavi (Foto-Terapi), Uyku Yoksunluğu Tedavisi.