ANKSİYETE SERVİSİ

 • Depresyon
 • Panik Bozukluk
 • Özgül Fobi
 • Sosyal Fobi
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Konversiyon (Döndürme) Bozukluğu
 • Hipokondriyazis
 • Yeme Bozuklukları (Anoreksiya, Bulimiya)
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Sınırda (borderline) Kişilik Bozukluğu ve diğer kişilik bozuklukları

 

 

1. UYGULANAN TETKIKLER VE TESTLER:

Bu birimde yatarak tedavi gören hastalarımıza uygulanan tanı ve tedavi hizmetlerine ek olarak psikiyatrik değerlendirme, fizik ve nörolojik muayene, laboratuar incelemeleri, EKG çekimi, hemşirelik bakımı, röntgen, tomografi, kapalı ya da açık MR, EEG, ultrasonografi incelemeleri, konsültasyon hizmetleri, MMPI (Minnesota çok Yönlü kişilik Envanteri ), TAT (Tematik Algı Testi), Eğitimli ve Eğitimsizler için Mini Mental Test, Bender-Gestalt Görsel-Devinsel Algılama Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Wechsler Yetişkinler için Zeka TEsti, (WAIS-R) gibi çok Sayıda test, SCID-I (DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme), Hamilton Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği uygulanmaktadır.

 

2. ETKİNLİKLER:

Günaydın toplantıları, hastane içi toplumsal etkinliklere katılma, Tatlı Çarşamba Etkinliği (hastaların önce kek, börek, pasta vb. yiyecekler yapıp; toplantılarda söylemek istedikleri şarkı, türkü, mani, fıkra vb, paylaşması.), iş bölümü toplantılarına katılım (alışveriş, çay demleme, temizlik vb. işlerin hastalara görevlendirilmesi), haftanın 3 günü hasta ziyaretlerinin planlanması, hafta sonu ev izinleri, haftanin belli günleri müzik terapisi, iş-uğraşı terapilari ve spor serviste yapılan etkinliklerdendir.

 

3. UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ:

İlaç Tedavisi (Psikofarmakoterapi), Elektro-şok Tedavi (EKT), Faradi Cihazı ile Tedavi, EMDR, Yineleyici Trankraniyl Manyetik Uyarım (TMU), Işık Tedavisi (Foto-Terapi), psikoterapi (Gevşeme Yöntemleri, Bilişsel-davranışçı Tedavi, Destekleyici Psikoterapi, Çözümleyici Psikoterapi, Grup Psikoterapisi, Bireysel Terapi, Psikodrama, Sosyal atom çalışması.).