AMATEM ( ALKOL/MADDE BAĞIMILIĞI) SERVİSİ

  • Alkol/Madde Bağımlılıkları

 

1. UYGULANAN TETKİKLER VE TESTLER:

Hastanemizde tanı ve tedavi hizmetlerine ek olarak psikiyatrik değerlendirme, fizik ve nörolojik muayene, laboratuar incelemeleri, EKG çekimi, hemşirelik bakımı, röntgen, tomografi, kapalı ya da açık MR, EEG, ultrasonografi incelemeleri, konsültasyon hizmetleri, MMPI (Minnesota çok Yönlü kişilik Envanteri ), TAT (Tematik Algı Testi),

 

2. EKİNLİKLER:

Günaydın toplantıları, hastane içi toplumsal etkinliklere katılma, Tatlı Çarşamba Etkinliği (hastaların önce kek, börek, pasta vb. yiyecekler yapıp; toplantılarda söylemek istedikleri şarkı, türkü, mani, fıkra vb, paylaşması.), iş bölümü topnlatlarına katılım (çay demleme, temizlik vb. işlerin hastalara görevlendirilmesi), haftanın 3 günü hasta ziyaretlerinin planlanması, hafta sonu ev izinleri, haftanın belli günleri müzik terapisi, iş-uğraşı terapilari ve spor serviste yapılan etkinliklerdendir.

 

3. UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ:

İlaç Tedavisi (Psikofarmakoterapi), alkolden arındırma tedavisi (Detoksifikasyon), tedavi isteğini arttırıcı yaklaşım, Bilişsel-Davranışçı Tedavi, bağımlıların aile üyelerine uygulanan psikoeğitim.