FAALİYET ALANLARIMIZ

 • Üniversitemizde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kaliteyi, verimliliği ve etkinliği artırmak amacıyla, eğitim ve öğretim teknolojileri ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak, yeni teknolojilerin Üniversitede uygulanmasını sağlamak,
 • Üniversitemizdeki ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü uzaktan eğitim programlarının uygulama esaslarını düzenlemek, bu çalışmaları koordine etmek, programları yürüten akademik birimlere destek sağlamak,
 • Üniversitemizde sürekli eğitim kapsamında yürütülen uzaktan eğitim programlarının uygulama esaslarını düzenlemek, bu çalışmaları koordine etmek, programları yürüten PAÜSEM ve diğer birimlere destek sağlamak,
 • Uzaktan eğitim alanında kurs, seminer, konferans ve ders gibi programları belirlemek, kredilendirmek, sertifika belgesi, katılım belgesi veya ders geçme belgesi düzenlemek, bu çalışmalarda görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek ve görevlendirmek,
 • Üniversitemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin eğitim ve öğretim teknolojileri kullanılarak daha etkin hale gelmesi için çalışmalar yapmak, bu konuda seminer, kurs ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek, öğretim elemanlarına danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Üniversitemizde dersliklerin altyapısının eğitim ve öğretim teknolojilerine uygun hale getirilmesi için standartlar belirlemek ve bunların uygulanması için çalışmalar yapmak,
 • Örgün eğitimde eğitim ve öğretim teknolojilerinin yaygın olarak kullanılması amacıyla çalışmalar yapmak, öğrenci-öğretim elemanının elektronik ortamda iletişimi ve bilgi alışverişini sağlayacak çalışmalar yapmak,
 • Yaptığımız tüm faaliyetlerin ve geliştirilen dokümanların elektronik ortamda yayımlanmasını sağlamak,
 • Üniversitemiz öğretim elemanlarına eğitim ve öğretim teknolojileri konusunda destek olacak kaynakları barındıran bir web sitesi oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,
 • Faaliyet alanlarımız ile ilgili yazılımların satın alınarak, uyarlanarak ya da geliştirilerek uygulanmasını sağlamak,
 • Faaliyet alanlarımız ile ilgili ulusal ve uluslararası üniversiteler veya kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
 • Faaliyet alanlarımız ile ilgili konularda diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını yürütmek, destek olmak veya danışmanlık hizmeti sunmak.

Duyurular Tümünü Gör